Arkivplan.no

Arkivskapere og arkivserier

Her registrerer du alle kommunens arkivskaparar med sine respektive papirbaserte arkivseriar. Det skal alltid registrerast på 3 nivå (arkivskapar, Allment Norsk Arkivskjema, serie). Sjå struktur for registrering på mappa "arkivtenesta".

Personal og kontor - arkivtjenesten

Økonomi

Helse og sosial

Drift og eiendom

Oppvekst og kultur

Landbruk

Laster...