Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Ansvar og instrukser

Det overordna ansvar for arkiva til en kommune ligger hos administrasjonssjefen. Det vil for Smøla kommune være rådmannen jf. kommunelova § 23.

De øverste politiske organ, kommunestyre/formannskap har styringsansvar med myndighet til å fastsette økonomiske og praktiske rammer for arkivarbeidet.

Leder Publikumssenter er faglig leder for arkivarbeidet i kommunen. Leder har fullmakt til å instruere saksbehandlere og arkivpersonale i arkivfaglige problemstillinger og skal til enhver tid være oppdatert på den faglige utviklinga av arkivsektoren.

Kommunal- og regionaldepartementet, Riksarkivet, Datatilsynet, Statsarkivet i Trondheim og IKA Møre og Romsdal IKS har eksternt faglig ansvar, og informasjon om dette finnes på deres hjemmesider.

Laster...